Onze diensten

Ondersteuning op maat voor uw bedrijf

Bij TPT bieden we oplossingen op maat met een sterke focus op engineering.

Mogelijkheden op locatie

We beschikken over diverse mogelijkheden op locatie met uitgebreide procesapparatuur om klanten te ondersteunen bij het realiseren van hun behoeften op korte en lange termijn.

OPSLAG EN VERWERKING

5

10.000m3 silo poederopslag

5

15.000m3 opslag tankpark

5

Opslaglocaties

Chemische reacties

5

Verwerkings- en verpakkingslijnen

5

GMP+ NH3-producties

5

Technische oplossingen voor schaalvergroting

Verwerkingsmogelijkheden

5

Kade van 6,5 m om schepen te ontvangen

5

Omgang met binnenschip en vrachtwagen

5

Bulk, flowbin, vaten, IBC's

Poeder mengen

5

Poedermenging met perslucht

5

Container in, vrachtwagen uit

Luchtclassificator

5

Deeltjes scheiden 0-40 μm

5

Afzakken ın bıgbag

Demi Water

5

Demi water productie

5

Verdunnings mogelıjkheden

Mogelijkheden met onze services

We hebben een grote opslagcapaciteit midden in een belangrijk knooppunt tussen de havens van Rotterdam, Gent en Antwerpen. Onze kade heeft een diepte van 6,5 meter voor het ontvangen van schepen.

In ons tankpark kunnen we producten van klanten koelen, verwarmen en mengen tot gewenste concentraties. Bij de verwerking hebben we verschillende mogelijkheden voor mengen, drogen en verpakken.

N

Centrale locatie – belangrijke logistieke partner voor opslag en overslag

N

Flexibiliteit dankzij relatief bescheiden omvang

N

Lab op locatie voor verschillende kwaliteit checks

N

Hoge mate van vertrouwelıjkheıd door het werken met NDA

N

Klantgerichtheıd, integratie met systemen en werkwijzen

N

Nieuwe procestechnieken en -oplossingen. Ruimte voor verdere uitbreiding

Neem contact met ons op

Heb je interesse in productie of opslag bij TPT? We horen graag van je. Neem contact met ons op om de mogelijkheden samen te bespreken. Door onze kennis en expertise te combineren, komen we tot de juiste oplossing.

Silo-opslag

Tankopslag

Trekken bij Quay

Verwerkingseenheden

Certificering

We streven naar de hoogste industrienormen en geloven in voortdurende verbetering. We zetten ons in voor onze werknemers, onze klanten en het milieu om op een verantwoorde manier te werken en we doen dit met de grootste zorg.

NEN-EN-ISO 9001

The quality management system supports the goals of our organization by documenting the processes, procedures and responsibilities and indicating follow-up. Download

GMP+

The feed safety management system controls our production and storage and transhipment of additives and premixtures, organic calcium, sodium and ammonium salts. Download

NEN-EN-ISO 14001

The environmental management system enables us to identify, manage and develop an appropriate environmental policy for our environmental risks. This contributes to an environmentally responsible and sustainable way of working. Download

ISPS-IMO–quay

The International Ship and Port facility Security Code (ISPS code) applies to our port facility aat the Zevenaarhaven for the reception of inland vessels and coasters. Download

SEVESO III

De inrichting is aangewezen als een hoogdrempelige inrichting onder de SEVESO III-richtlijn (BRZO). We hebben een veiligheidsbeheersysteem waarin ons preventiebeleid is opgenomen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

ECOVADIS

De internationale norm voor milieu, sociale en ethische prestaties wordt bij TPT beoordeeld om ervoor te zorgen dat onze volledige toeleveringsketen voldoet aan de internationale duurzaamheidsnormen. We nemen onze verantwoordelijkheid om een eerlijker en beter heden en een duurzamere toekomst te creëren.