Trots op de toekomst

Trots op de toekomst

Bij TPT zetten we ons in voor een betere toekomst en verantwoord ondernemerschap. Met het behalen van de NEN ISO 14001 certificering en ons certificaat hebben we een milieuverantwoord managementsysteem gecreëerd en dragen we bij aan de verbetering van ons bedrijf en onze gehele partnerketen. Op het gebied van milieu, mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen.

NEN ISO 14001 is een internationale norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Dit managementsysteem richt zich specifiek op het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties.

Ecovadis is een wereldwijd vertrouwde duurzaamheidsbeoordeling die impact op schaal stimuleert door de verbetering van de duurzaamheidsprestaties van ons bedrijf en onze waardeketen te begeleiden.

We blijven belangrijke stappen zetten naar een mooie en duurzame toekomst

Samen staan we sterk – ook in de toekomst